Romantische gestructureerde tuin op helling

Concept: (Deze tuin is op aanvraag te bezoeken, klik hier)

Charmant ecologisch huwelijk tussen bloementuin en functionele georganiseerde ruimte rond een formele vijver in het centrum van de tuin.

Romantic flower garden on a slope with pound as focal point

Droog gestapelde muren en enkele functionele paden structureren de plantvakken naar de vijver en achterliggende boomgaard. Door de onregelmatige trapeziumvorm van het perceel staat geen enkele grenslijn haaks en is het onmogelijk rechte assen te trekken. De gestapelde keermuren van lokale gobertanger zandsteen en de paden vormen een patroon van in elkaar passende stompe hoeken die naar de centrale verhoogde vijver leiden. Deze vijver met overloop vormt het stuctuurelement in de tuin. Hij begeleidt het zicht van de tuinbelever vanuit elk hoekpunt dat naar de bestaande monumentale op stam gesnoeide hazelaar leidt. Een nieuw geplaatste knoteik, nabij het nieuw geplaatste glazen luifel, vormt het antecedent voor de hazelaar nabij de woning (zie afbeelding links). Beschut en in de luwte kan men van onder het glazen dak op ieder moment van het jaar de dynamiek van de tuin beleven intens beleven.

Romantic flower garden; the rectangular pond directs the view towards the axial focus and the old Hazeltree.

Romantic flower garden; the rectangular pond directs the view towards the axial focus and the old Hazeltree.

De afbeelding links geeft een zicht van de  vijver naar de woning. De verschillende muren en steensoorten werden uniform grijs gekaleid. Er werd een rechtstreekse toegang van de woning naar de tuin voorzien. De voormalige kille en schaduwrijke zone werd overdekt met een glazen dak. Deze zone was voordien een verloren hoek in de tuin, maar is vandaag een beschutte luwte waar men bijna het gehele jaar van de tuin kan genieten, ontbijten, aperitieven, …. De ruimte tussen de keermuren en de terrassen zijn ingevuld met plantvakken. Ze zijn beplant met een combinatie van heesters, vaste planten en bollen. Deze zullen na enkele jaren een onderhoudssluwe vegetatie vormen. Naar beplanting toe is er gewerkt vanuit het concept van een associatieve plantengemeenschap met planten die typisch zijn voor een zware kleiachtige leembodem. Eenmaal de planten gevestigd zijn, moeten deze zich zonder noemenswaardig onderhoud kunnen handhaven. Belangrijkste onderhoudstaak is het jaarlijks maaien van de afgestorven planten in het najaar en het afvoeren van het maaisel. Het gazon dat aansluit op de plantvakken is deels omgevormd tot een bloemenweide met stinzenplanten.  Tijdens de late winter en het voorjaar zorgen ze voor een overweldigend bloei-effect.

Wens Klanten:

Een tuin waar de wensen van de tuinheer en tuindame totaal tegenover elkaar leken te staan. Toch kwam er een schitterende oplossing. Mevrouw wenste een charmante bloementuin met veel aandacht is voor variatie. De seizoenen moesten tastbaar zijn en het landelijke en rustieke karakter van deze arbeiderswoning met zijn stalletjes en kotjes moest benadrukt worden. Het geheel moest intimiteit uitstralen in dit landschap dat gedomineerd wordt door weidse vergezichten over een glooiend landschap. Meneer wenste een functionele tuin met aandacht voor strakke elementen waarin een vijver centraal staat. De donkere vochtige zone achter het huis moest een aangename plek worden. Het vochtprobleem moest worden aangepakt. Beide wensten een tuin die ecologisch beheerd kon worden. Wat beplanting betreft moest gestreefd worden naar een bloeirijk geheel dat eenmaal gevestigd in stand kan gehouden worden met een minimum aan onderhoud. Een gericht beheerplan en advies was wenselijk om tot dit resultaat te komen.

Aanvangssituatie:

Tuin op zuidhelling van het Pajottenland met serieus op te vangen hoogteverschil. Woning gelegen langs de Noordzijde; eveneens het laagste punt van de tuin. Geen rechtstreekse toegang vanuit de woning naar de tuin. Bij hevige regen is er gevaar voor aflopend vocht naar de woning. Ruimte meteen achter de woning vochtig, schaduwrijk en fris, dus onaangenaam als terras. Achter in de tuin staan enkele mooie fruitbomen en een op stam gesnoeide hazelaar die een ware blikvanger is, een klein groen monument. De naar buiten toe beperkt verbouwde woning was in oorsprong een werkmanswoning waar men eveneens wat kleine dieren hield die voor een extra aanvullend inkomen zorgden. In de tuin staan nog enkele kleine schuren en stalletjes.


Meer projecten

beheerplannen, tuinontwerp en advies

beheerplannen, onderzoek en workshops, tuinontwerp en advies

erfbeplanting rond hedendaag melkveebedrijf in historisch kader

Project erfbeplanting te Zwijnaarde Deze opdracht voorziet in een verantwoorde erfbeplanting rond een hedendaags computergestuurd melkveebedrijf. In overleg met de boer en zijn buren is er gekozen voor een historisch verantwoorde erfbeplanting die zonnepanelen van de buren niet zal beschaduwen. Deze boer en zijn gezin werken actief mee aan publieke activiteiten zoals de dag van […]

bekijk dit project

onderzoek en workshops

Aquarellen Stefan Vidts

mijn ontwerpen zijn gemaakt voor mensen, om te beleven, rust te scheppen en de seizoenen te voelen, de thema’s: mensen, planten en landschap vindt u ook terug in mijn aquarellen, vaak ik combinatie.

bekijk dit project