erfbeplanting rond hedendaag melkveebedrijf in historisch kader

Project erfbeplanting te Zwijnaarde

Deze opdracht voorziet in een verantwoorde erfbeplanting rond een hedendaags computergestuurd melkveebedrijf.

In overleg met de boer en zijn buren is er gekozen voor een historisch verantwoorde erfbeplanting die zonnepanelen van de buren niet zal beschaduwen. Deze boer en zijn gezin werken actief mee aan publieke activiteiten zoals de dag van de landbouw, fietstochten en educatieve schoolbezoeken. Er is bewust gekozen voor een aanplant van oude appelrassen die het goed doen op magere zandgrond.  Daarenboven is er speciaal gezocht naar bomen die afgeënt zijn op een geschikte onderstam voor zandgrond. Dit laatste is heel belangrijk om ervoor te zorgen dat de boom goed inwortelt en niet gevoelig wordt voor stamrot of vruchtboomkanker. Daar meer dan 95% van de commercieel verhandelde hoogstambomen op een ongeschikte onderstam zijn geënt is het doorgedreven zoeken naar geschikte bomen heel belangrijk.

Deze appelbomen zullen elkaar bestuiven en zijn ideaal om een smaakvol, aromatisch en biologisch appelsap van te laten persen dat duidelijk in smaakpallet verschilt van appelsappen geperst van commerciële rassen. Dit sap kan geschonken kan worden aan bezoekers.

Rond de nieuwe stal wordt gewerkt met hakhout van onder andere knoteiken en hazelaar.

De grasbermen onder de fruitbomen worden beplant met geschikte historisch verantwoorde stinzenbollen. Deze zullende inkom kleur geven van februari tot half mei. De pollen en de nectar van deze bloemen zal een welkome extra zijn voor bijen en kleine insecten.

Voorgeschiedenis

Vanuit de provinciale overheid waren hier hoogstammige eiken geadviseerd om de toegangsweg tot de hoeve, de nieuwe melkveestal en betonplaat voor kuilvoeders beter in het landschap te integreren.
Bij dit kortzichtig advies heeft men helemaal geen rekening gehouden dat zich langs de straatzijde woningen situeerden met zonnepanelen.
Door de bewoners was er reeds terecht bezwaar aangetekend.

Onderzoek wijst uit de optie van hoogstammige eiken niet allen praktisch op middellange termijn heel wat juridische problemen zal geven, maar ook historisch niet viel te motiveren in dit historisch waardevol agrarisch landschap in de Gentse stadsrand. Indien u ook denk aan erfbeplanting en dit doordacht en overleg met uw omgeving wenst te doen met respect voor uw omgeving, contacteer Stefan Vidts (klik hier)

Aquarellen Stefan Vidts

Lezingen rond tuinen en planten en hun gebruik in de tuin, de kunst en de keuken

In dit portfolio item vindt u verschillende lezingen. Scrol naar benden om ze te overlopen. Alle lezingen kunnen in het Nederlands, Frans of Engels gegeven worden.

Bij elke lezing vindt u een aantal beelden van het verhaal om u een idee te geven. Iedere lezing is uitgewerkt op basis van wetenschappelijk onderzoek.

Degustatielezing: 400 jaar citrussen in de tuin en in de keuken

De evolutie naar een hedendaagse keuken (gerechten en installatie) start een goede 400 jaar geleden.  Op hetzelfde ogenblik gaat de citrusboom een waar verzamelobject worden aan de Europese hoven van vorsten en hoge adel.  Deze citrus blijft niet enkel een prestigeplant die de materiële welstand van de lokale vorst moet ondersteunen; de vruchten worden bijna steeds gebruikt in vernieuwende recepten die zich samen met de nieuwe kooktechnieken ontwikkelen.

De keuken en de citrusvrucht vormen, om aan te tonen dat een tuin steeds meer geweest is dan het etaleren van stand en status, een geslaagd huwelijk. Aan elk domein werd waar mogelijk een productief aspect gekoppeld. Deze voordracht schetst u de evolutie van de keuken en de verschillende technieken aan de hand van een beeldprojectie die verduidelijkt wordt door citrusplanten uit de eigen collectie en een degustatie van verschillende historische gerechten.

Zowat alle citrussen die gebruikt worden komen uit eigen tuin of zijn van biologische teelt. Ook alle andere producten zijn van biologische teelt zodat u een verantwoorde en pure smaaksensatie wordt aangeboden doorheen 400 jaar smaakgeschiedenis met citrussen.

400 jaar tulpen in de kunst, een speelse en wisselende symboliek.

Op zondag 28 april gaf Stefan Vidts een lezing over 400 jaar tulpen in de westerse kunst. Een verhaal waar we op zoek gaan naar de betekenis van de tulp vanaf zijn introductie tot vandaag. Een spannende en ongekende geschiedenis, een verhaal waarin passie en erotiek, vrouwelijke sensualiteit en decoratief behagen elkaar doorkruisen. Deze lezing werd eerder dit jaar op 22 februari gegeven in de Botanische tuin te Leiden ter gelegenheid van de zeventigste  verjaardag van de hortulana Carla Teunen. Ze werd daar zeer positief onthaald. Indien u u ook nieuwsgierig bent geworden naar de verborgen kantjes van de tulp wacht dan niet mij te contacteren.

Restauratie romantische stadstuin uit 1890

Tussen 1889 en 1900 laat rentenier Théophile Godtschalck een veranda met aansluitend een wintertuin en een totaal nieuwe tuin in pittoreske stijl aanleggen.
Deze tuin valt op door het rijkelijk gebruik van rustiek cement, ook wel ‘faux rocaille’ genoemd. In Vlaanderen is dit vooral gekend van de Lourdes grotten, waar het meestal vrij grof werd toegepast. Hier is het rustiek cement bijzonder verfijnd toegepast: het rotswerk van de grot met brug en de wintertuin roepen op een zeer verfijnde wijze de illusie van een bergen en onpeilbare vochtige grotten op.
Het model van de tuin is typisch voor de 19de eeuw en de vroege 20ste eeuw: een koer gevolgd door een tuin met circulair pad, een rondgang die gebufferd zit in een heester en bomenrand. De achterzijde van het open centrale deel is verhoogd, in regel met een talud beplant met wintergroene beplanting. Te Wervik is dit podium uitgewerkt tot een rustieke brug en grotconstructie. Beide lopen zeer mooi in elkaar over.
In plaats van een klassiek  octogonaal theepaviljoen zijn hier de voormalige paardenstallen omgevormd tot een unieke wintertuin waarbij de wanden bekleed zijn met rocaillewerk. Dit rotswerk vormt pochetten waarin varens en andere schaduwplanten konden groeien. Drie spiegels zorgen voor een oneindige reflectie en drie naar buiten toe open zwaaiende dubbele deuren met art nouveau glas zorgen ervoor dat er tijdens de zomer volop interactie is met de tuin.

In de loop der jaren was de vorm van de tuin ongewijzigd gebleven, maar hadden de opeenvolgende eigenaars nieuwe planten toegevoegd waardoor alles was toegegroeid en het spel tussen open en gesloten volumes was verloren gegaan. Het rotswerk in de wintertuin was licht beschadigd doordat een vorige eigenaar een radiologie kabinet had ingebouwd en het rotswerk van de follies in de tuin was door erosie en de tuin verweerd. Ook moesten enkele planten met sentimentele waarde van de huidige eigenares passend ingebracht worden binnen de grenzen van deze tuin.

Kasteel Van Groot-Bijgaarden

Opmaak van een bouwhistorische studie in het kader van de restauratie van de daken van het kasteel en het poortgebouw.

Project

Site met walgracht en drie hoofdgebouwen op het kasteeleiland: de donjon, het poortgebouw en het hoofdgebouw. De wortels van de donjon gaan terug tot de 11de eeuw.

Tijdens de eerste helft van de 20ste eeuw is deze site gerestaureerd en getransformeerd door de heer R. Pelgrims de Bigard.

Deze studie analyseert en onderzoekt de drie hoofdgebouwen aan de hand van bouwhistorische sporen, oude afbeeldingen en historische kaarten.